Skjebergkilens Marina AS ble etablert i 1974 og har siden den tid hatt kontinuerlig drift. Selskapet har i dag 13 årsverk og omsetter for kr. 22 mill. Selskapet har i de senere år vært i kraftig utvikling og har siden 1990 økt fra 550 båtplasser til 1157 plasser pr. årsskiftet 2014/2015

Selskapets hovedvirksomhet er å leie ut båt- og opplagsplasser, serviceverksted for fritidsbåter, deleutsalg samt salg av båt og motor.

Vi ønsker å ha en høy miljøprofil da marinaer en forurensningskilde til sjø og land. Skjebergkilens Marina AS har som den første marina i Norge etablert vaskestasjon for båt med full rensing av spylevann og spyleavfall. Vi har et bredt samarbeid med Ragn Sells for deponi av spesialavfall og har miljøcontainere med mange fraksjoner for kildesortering. Bedriften sorterer også plast, metall, tre, trykkimp. tre, og papp. Vårt fremtidige mål er å bli den mest miljøvennlige marina!

Våre ansatte: